تبلیغات
WE ARE DIRECTIONERS ッ - لیام عذر خواهی میکند


WE ARE DIRECTIONERS ッ

WE ARE DIRECTIONERS ッ

لیام واسه به کار بردن کلمه ش/ت  تو TCA عذر خواهی کرده

[ پنجشنبه 24 مرداد 1392 ] [ 11:49 ] [ Rita Mtchel Holmes ] نظرات