تبلیغات
WE ARE DIRECTIONERS ッ - زین و خواستگاری;)


WE ARE DIRECTIONERS ッ

WE ARE DIRECTIONERS ッ

زین گفته وقتی من از پِری خواستگاری کردم که داشتیم یک فیلم تو حیاط پشتی میدیدم و مامان پِری و مامان من و دو تا دوست صمیمیم و من از پِری خواستگاری کردم و گفت "بله".

[ چهارشنبه 8 آبان 1392 ] [ 23:06 ] [ Rita Mtchel Holmes ] نظرات