تبلیغات
WE ARE DIRECTIONERS ッ - و باز مدرسه ها آغاز شد:|


WE ARE DIRECTIONERS ッ

WE ARE DIRECTIONERS ッ

و دوباره عامل بدبختی ها ناخن کوتاه کردن لاک پاک کردن کم اومدن نت


آغاز شد فصل نفرت انگیز مدرسه

من از طرف خودم به همه دایرکشنر ها بلیبر ها میکسر ها سلناتر ها لواتر ها گلمبرت ها اسمایلر ها 

تسلیت میگم

خلاصش کنم من خودم آخر هفته ها میام تو این 9 ماه زجر آور این وب آپ می شه مثل همیشه

ولی فقط آخر هفته ها چون من دوم تجربی ام و باید مث چیییییییییی درس بخونم


اینم لینک دفتر ها و کتابام

من واسه کتابام کاور گذاشتم که جلد زیباشون دیده نشه

[ یکشنبه 31 شهریور 1392 ] [ 14:29 ] [ Rita Mtchel Holmes ] نظرات