تبلیغات
WE ARE DIRECTIONERS ッ - D:


WE ARE DIRECTIONERS ッ

WE ARE DIRECTIONERS ッ

جاتون خالی رفته بودم سجاد به مغازه پام پات بر خوردم که عکس وان دی رو بزرگ زده 
عاغا رفتم تو دیدم آهنگ تیلر i know you were trouble  رو گذاشته
به فروشندش میگم وان دایرکشن جوری نگام کرد انگار فوشش دادم بنده خدا نمیدونست وان دی کیه!

آدرس:مشهد بلوار سجاد کنار پاساژ شهر شب [ جمعه 29 شهریور 1392 ] [ 21:48 ] [ Rita Mtchel Holmes ] نظرات